Tillgänglighet för miljöfordon.se

Miljöförvaltningen i Stockholm och Malmö samt trafikkontoret i Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt, nedan. Kartläggningen av sidans tillgänglighet är inte heller fullständig ännu och vi arbetar vidare med den.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från miljöfordon.se som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kontakt@miljofordon.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av kända brister som beskrivs nedan. Kartläggning av eventuella ytterligare brister på sidan pågår fortfarande.

Innehåll som konstaterat inte är tillgängligt

  • Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade den 23 oktober.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en inledande självskattning (intern testning) av vissa delar av miljöfordon.se. Självskattningen av tillgängligheten hos resterande delar pågår.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-24