Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för miljöfordon.se

Miljöförvaltningen i Stockholm och Malmö samt trafikkontoret i Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt, nedan. Kartläggningen av sidans tillgänglighet är inte heller fullständig ännu och vi arbetar vidare med den.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från miljöfordon.se som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kontakt@miljofordon.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av kända brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som konstaterat inte är tillgängligt

  • Vissa länkar/knappar har för låg kontrast
  • Information i Popovers är inte nåbar via tangentbord
  • ”Jämför bilar” kan inte hanteras enbart med tangentbordet

Konstaterade brister beräknas vara åtgärdade den 1 mars.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av miljöfordon.se. Senaste bedömningen gjordes november 2023. 

Senast uppdaterad 2024-02-12