Hoppa till innehåll

Om lastcyklar

Allt fler upptäcker att lastcykeln är ett smidigt sätt att förflytta mindre mängder last eller passagerare i stan.

Lastcyklar var populära som arbetsfordon på 30- och 40-talen, men minskade snabbt när bilismen gjorde sitt intåg i städerna. Nu sprids återigen lastcykelns fördelar som mobilitets- och logistiklösning, fördelar som blir allt större när investeringarna i cykelinfrastruktur ökar.

Fler upptäcker lastcykeln

I Holland och Danmark, där man sedan 70-talet gjort omfattande satsningar på cykelinfrastruktur finns det gott om lastcyklar. 24 procent av barnfamiljerna i Köpenhamn har lastcykel. Men även för professionellt bruk upptäcker fler och fler lastcykelns smidighet och framkomlighet. Det finns nu många exempel både på kommunala förvaltningar och privata företag som använder lastcykel i sin verksamhet i Sverige.

Många fördelar

Även för de som själva inte kör lastcykel finns fördelar när transporter flyttas från motoriserade transporter till lastcykel. Yta frigörs, bullret går ned, krockvåldet vid eventuella kollisioner med cyklister och fotgängare minskar och energiförbrukningen minskar radikalt. Visste du att en elassisterad lastcykel drar en tiondel så mycket el som en modern elbil med samma mängd gods? Och att 51 procent av alla motoriserade godstransporter i stan går så korta sträckor och med så lite gods att de lika gärna kan göras med lastcykel?

Senast uppdaterad 2018-05-29