Hoppa till innehåll

Ladda elbil

En elbil måste kunna ladda sina batterier. Hur ofta beror på körmönster och bilmodellens räckvidd.

Den bästa laddplatsen är elbilens ordinarie parkeringsplats. Laddning brukar delas in i två typer, normal- och snabbladdning. Vid normalladdning kopplas bilen oftast upp mot det vanliga växelspänningsnätet via en laddbox och laddningen sker med en effekt mellan 1,4–22 kW.

Vilken effekt laddningen sker med beror på både på vad laddpunkten kan leverera och vad bilen kan ta emot. Laddhybrider kan oftast ladda med som mest 3,7 kW, medan nyare elbilar ofta kan ladda upp emot 11 kW vid normalladdning. En del bilar kan även ta emot 22 kW. En fingervisning om laddhastighet är att vid 3,7 kW erhålls cirka 2 mil/timme, och vid 11 kW cirka 5 mil/timme. 

Snabbladdning brukar definieras som laddning med effekter högre än 50 kW och att bilen ansluts mot en laddpunkt som levererar likspänning till bilen. Laddhastigheten är väldigt beroende av vilken batterinivå bilen har, bland annat. Vid låg batterinivå är laddhastigheten hög och sedan sjunker den i takt med att batterinivån ökar. När batterinivån är över 80 procent kan hastigheten motsvara hastigheten som erhålls vid normalladdning. Därför är det sällan är ekonomiskt lönsamt eller tidseffektivt att ladda längre än så vid en snabbladdningsstation.

Vid bilens ordinarie parkeringsplats bör en laddbox installeras för att garantera att elinstallationen är korrekt utförd och säker. Enklast och billigast är en laddbox på väggen i ett garage. Laddstolpar utomhus kräver nedgrävda kablar och blir dyrare ju längre bort de står från strömkällan.

Det går även att ladda via vanliga eluttag (så kallade schuko-uttag), men det är endast att rekommendera som nödladdare. Det är mycket viktigt att elinstallationen först kontrolleras ordentligt av en elektriker, annars kan det finnas det risk för brand. Vid laddning från schuko-uttag bör även laddströmmen ställas in på 8–10 A för att minska belastningen.

Fakta om laddning och laddbara fordon (extern länk)

Ladda din elbil hemma (extern länk)

Råd och tips för bostadsrättsföreningar om att skaffa laddplats (extern länk)

Publika laddare och snabbladdare

Snabbladdare gör att det går att resa längre sträckor med elbil. De har större kraft och kan ladda ett batteri på mindre än en halvtimme. Ett nät av snabbladdare byggs nu ut. Många snabbladdare finns vid snabbmatsrestauranger och drivmedelsstationer.

Karta över laddplatser (extern länk)

I appen Tanka grönt listas också alla publika laddplatser i Sverige.

Tanka grönt (extern länk)

Se Energimyndighetens filmer på Youtube

Det finns många frågor och uppfattningar om elbilsladdning. Men vad är myt och vad är sant? Se Energimyndighetens filmer (externa länkar):

 

Senast uppdaterad 2022-12-01