Hoppa till innehåll

Obligatoriska krav på rena fordon

Myndigheter som upphandlar enligt LOU och LUF måste enligt lag ställa miljökrav på fordon i egen och viss upphandlad verksamhet.

Lätta och tunga fordon som köps in, hyrs eller leasas till den egna verksamheten omfattas av kraven som också gäller för fordon som används i vissa upphandlade tjänster. Dessa tjänster är: busstrafik med stadsbussar, skolskjuts, färdtjänst, sjukresor, omsorgsresor, sophämtning samt transporter och utdelning av post och paket. (För upphandlingsområdenas CPV-koder se faktablad nedan).

Kraven innebär att en viss andel av de fordon som köps in, hyrs, leasas eller används i de utpekade upphandlade tjänsterna ska klassas som rena fordon. Andelen gäller inte för varje enskild upphandling utan som en summering av samtliga tilldelade avtal under en tidsperiod. 

Rena lätta fordon = el- ladd och bränslecellsfordon
Under perioden 2 aug 2021–31 dec 2025 ska minst 38 procent av de lätta fordonen vara rena. Det betyder att de får släppa ut max 50 g CO2/km och max 80 procent av utsläppsgränserna för luftföroreningar. Bilar som klarar detta är elbilar, bränslecellsbilar samt kanske vissa laddhybrider med låga utsläpp av luftföroreningar.

Från 2026 och fram till och med 2030 skärps kraven. Då ska minst 38,5 procent av de lätta fordonen ha nollutsläpp av koldioxid.

Rena tunga fordon = el, gas eller biodrivmedel 
Motsvarande krav för tunga lastbilar och bussar är att 45 procent under perioden 2 aug 2021-31 dec 2025 ska vara elfordon (eller bränslecellsfordon) eller drivas med vätgas, fordonsgas (även flytande), flytande biodrivmedel, gasol eller syntetiska och paraffiniska drivmedel. De flytande biodrivmedlen eller syntetiska/paraffiniska drivmedlen får inte blandas med konventionella fossila drivmedel. (ED95, HVO100, FAME100/B100 är godkänt). Biodrivmedlen får inte heller vara producerade från råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning (ILUC1).

Under perioden 2026 och till och 2030 ska andelen rena fordon vara 65 procent.

I sökfunktionen för bilar och lätta transportfordon på miljöfordon.se går det att filtrera fram vilka fordon som klarar kraven. Sökningen omfattar endast sätter fordonsmodeller där det går att hitta godkända värden för NOx och partiklar på ett fordon av sådan modell i vägtrafikregistret.

Samtliga fordon som listas här i listan över miljölastbilar på miljöfordon.se klarar kraven.

Läs mer om reglerna och kraven på rena fordon i Biodriv Östs faktablad

Senast uppdaterad 2024-06-04