Hoppa till innehåll

Miljöklass och miljözon

Miljöklasser används för att ställa krav på fordons utsläpp. De anger högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar för bilar, lastbilar och bussar. Personbilar och lätta transportfordon som säljs nya i Sverige måste klara kraven för Euro 6. För nya tunga fordon gäller EuroVI.

I Sverige används europeiska miljöklasser. Det finns miljöklasser för personbilar, lätta transportfordon och tunga fordon. Inom samma miljöklass ställs olika krav beroende på om det handlar om bensin- eller dieselmotorer. Dieselmotorerna tillåts ofta släppa ut mer kväveoxid (NOX) än bensinmotorerna.

Reglerna för lastbilar och bussar har hittills endast mätt själva motorn – inte det färdiga fordonet (eftersom samma motor kan användas i ett par hundra olika lastbilsmodeller som inte kan testas var och en). Men nu tar EU även fram en testmodell som ska göra det lättare att jämföra även tunga fordon vad gäller både förbrukning och utsläpp.

Styr försäljningen av nya bilar

Gränsvärdena för en miljöklass bestäms med flera års framförhållning och från och med ett visst datum blir det förbjudet att sälja nya bilar som inte uppfyller en viss miljöklass.

Äldre bilar är förstås tillåtna på begagnatmarknaden, trots att de inte alltid uppfyller senaste miljöklass. 

Reglerar miljözon

Kommuner har idag möjlighet att utestänga vissa tunga lastbilar från stadskärnor och andra känsliga områden, miljözoner. Reglerna för miljözon baseras på fordonens miljöklass.

Miljözoner (extern länk)

Kommunerna har även möjlighet att införa ytterligare två miljözoner:

Zon 2 gäller enbart lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton).

I zon 2 får bensin-, gas- och etanolbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6, dieselbilar (även elhybrider och laddhybrider med dieselmotor) som uppfyller kraven för Euro 6 samt elbilar och bränslecellsbilar köra. 

Zon 3 gäller för både lätta och tunga fordon. 

Här får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som klarar Euro 6 köra. När det gäller tunga fordon får elfordon, bränslecellsfordon, samt laddhybrider och gasfordon som klarar Euro VI köra i zon 3.

Den som planerar att köpa en ny bil som klarar miljözon 3 hittar modeller här:

Aktuella personbilar som klarar miljözon 3

Aktuella transportbilar som klarar miljözon 3

Tips om vad som är bra att tänka på vid köp av en begagnad elbil finns här:

Begagnad elbil - köpguide

Ett annat alternativ är att konvertera sin bensinbil till gas. Men var uppmärksam på att bilen måste ha Euroklass 6, som gäller för gasfordon i miljözon klass 3.

Läs mer om hur du konverterar bilen till gas

Stockholms stad planerar för ett införande av miljözon 3. Läs mer om detta här:

Miljözon klass 3 Stockholm (extern länk)

Används vid upphandling

Många företag ställer egna krav på miljöklass vid upphandling av fordon och transporter.

Mer information om EUs miljöklasser:

EUs miljöklasser för personbilar och lätta transportbilar (extern länk)

EUs miljöklasser för tunga fordon (extern länk)

Senast uppdaterad 2024-05-08