Skattelättnader på biodrivmedel

Bensin och diesel är beskattade med energiskatt och koldioxidskatt. De förnybara drivmedlen som säljs på den svenska marknaden i större mängder, biogas, etanol, och biodiesel (FAME), slipper koldioxidskatt och har lägre eller ingen energiskatt.

Detta är ett undantag från EUs regler. Sverige har fått godkänt av den Europeiska kommissionen att behålla skattebefrielsen av biogas och  andra rena eller höginblandade biodrivmedel till och med utgången av 2020. 

Se tabeller över skatt på olika drivmedel

Senast uppdaterad 2018-10-15