Hoppa till innehåll

Skattelättnader på biodrivmedel

Bensin och diesel är beskattade med energiskatt och koldioxidskatt. De förnybara drivmedlen som säljs på den svenska marknaden i större mängder, etanol, och biodiesel (FAME), slipper koldioxidskatt och har lägre eller ingen energiskatt.

Detta är ett undantag från EUs regler. Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse.

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.  

Senast uppdaterad 2024-02-13