Inköpskrav

Utöver regelrätta miljöbilsdefinitioner, som används för att koppla olika nationella förmåner till miljöbilarna finns flera uppsättningar miljökrav för olika kategorier av köpare. De mest kända är kraven som gäller när statliga myndigheter införskaffar fordon. Upphandlingsmyndigheten utarbetar också "färdiga krav" i olika stränga nivåer för att förenkla för såväl offentliga upphandlare som privata avtalsansvariga att välja miljöanpassa fordonsupphandlingar. Dessa är sökbara på miljöfordon.se.

Statliga miljöbilar

Statliga myndigheter ska vid inköp av personbilar med upp till 1+4 sittplatser köpa miljöbil (def enligt vägtrafikskattelagen). Utöver att personbilarna ska klara miljöbilsdefinitionen gäller för statliga myndigheter även en viss säkerhetsnivå. Kraven finns i Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1).

Upphandlingsmyndighetens inköpskrav

Upphandlingsmyndigheten utvecklar miljökrav för olika produkter som kan användas av såväl privata som offentliga aktörer vid upphandling och inköp. Kraven finns på basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå och till kraven finns förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Kraven är tänkta att användas av organisationer som vill ta större miljöhänsyn än bara att följa lagen. På miljöfordon.se kan man direkt kontrollera vilka personbilar som klarar miljökraven på bas, avancerad och spjutspetsnivå så att en upphandlare lätt kan kontrollera sina tänkta krav mot utbudet på marknaden.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens inköpskrav för personbilar.

Senast uppdaterad 2019-03-15