Hoppa till innehåll

Inköpskrav

Utöver regelrätta miljöbilsdefinitioner flera uppsättningar miljökrav för olika kategorier av köpare.

På miljöfordon.se går det att söka bilar utifrån olika kravnivåer. Det är dels Upphandlingsmyndighetens krav: bas, avancerad och spjutspets. Dels är det de tidigare kraven för statliga miljöbilar. 

Upphandlingsmyndighetens inköpskrav

Upphandlingsmyndigheten utvecklar miljökrav för olika produkter som kan användas av såväl privata som offentliga aktörer vid upphandling och inköp. Kraven finns på basnivå, avancerad nivå och spjutspetsnivå och till kraven finns förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. Kraven är tänkta att användas av organisationer som vill ta större miljöhänsyn än bara att följa lagen. På miljöfordon.se kan man direkt kontrollera vilka personbilar som klarar miljökraven på bas, avancerad och spjutspetsnivå så att en upphandlare lätt kan kontrollera sina tänkta krav mot utbudet på marknaden.

Läs mer om Upphandlingsmyndighetens inköpskrav för personbilar (extern länk)

Senast uppdaterad 2024-06-04