Hoppa till innehåll

Drivmedelskalkyl

Ta fram en miljörapport för din körning.

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för drivmedelsanvändning. Beräkningarna baserar sig på genomsnittliga utsläppsdata för den drivmedelsförsäljning i Sverige som drivmedelsbolagen rapporterat in till Energimyndigheten för 2022, vilket är de senast tillgängliga. (Det innebär att kalkylens utsläppsvärden speglar den nivå som fanns i reduktionsplikten 2022.)

Kostnaden beräknas utifrån nu aktuella drivmedelspriser. Elpriset är ett genomsnittsvärde. Det faktiska elpriset påverkas mycket av vilket elavtal användaren har.

Kalkylen saknar för närvarande prisuppgift för FAME.

Ange volym drivmedel WTW Klimat­påverkan [kg CO2] Energi­användning [kWh] Bränsle­kostnad [SEK]
liter
liter
liter
kg
kWh
liter
liter
Totalt 0 0 0
Rensa

Läs mer om hur vi räknar och om vilken indata vi använder: Miljöpåverkan