Hoppa till innehåll

Gasbil

Fordon som kan köras på fordonsgas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar.

Dubbla bränsletankar ökar gasbilens räckvidd

Gasbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med enbart gas är kortare. Bensintanken tar vid när gasen är slut, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

Några transportfordon har bara gastankar, men det behöver normalt inte bli ett bekymmer eftersom sådana fordon används i mer bestämda rutter.

Med en knapp kan man på vissa modeller välja att köra bilen på antingen gas eller bensin. De flesta modeller startas på bensin och slår automatiskt över till gasdrift efter några sekunder. Skulle gasen ta slut under körning slår bilen automatiskt om till bensindrift. I andra krävs en knapptryckning.

Vid en jämförelse av bränsleåtgång (och drivmedelspris) motsvarar en liter bensin ca 0,74 kg fordonsgas.

Fordonsgas är en blandning

Fordonsgas är samlingsnamnet för det drivmedel som används i gasfordon. Fordonsgas består av biogas och naturgas i varierande blandning. Andelen biogas i fordonsgasen är nu över 90 procent, med stora lokala variationer. Det finns också möjligheter att tanka 100 procent biogas, det vill säga att det går att köra fossilfritt med gasbil.

Biogas är förnybart

Biogas är ett förnybart bränsle som ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än bensin och diesel. Biogas kan utvinnas genom rötning av till exempel livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Klimatnyttan med biogas blir därför väldigt stor och till och med bli över 100 procent eftersom det inte bara ersätter fossila bränslen utan också tar hand om avfall.

Biogas av fordonskvalitet och naturgas i princip identiska rent kemiskt och består till största delen av metan. Det innebär att de kan blandas i vilka proportioner som helst i bilens tank och du kan tanka på vilket gastankställe som helst.

Naturgas är fossilt

Naturgas är ett fossilt, det vill säga icke förnybart, bränsle som utvinns vid oljekällor och på senare tid även genom oljeskiffer. Körning på naturgas ger större utsläpp av växthusgaser än biogas men lägre än bensin och diesel.

Läs mer om att tanka fordonsgas

Aktuella gasbilar på miljöfordon.se

Senast uppdaterad 2017-05-31