Hoppa till innehåll

Så fungerar el- eller laddhybridlastbil

I el- och laddhybridteknik är en kombinat​ion av förbränningsmotor och elmotor. Tekniken används både i lätta och tunga lastbilar.

I en elhybridlastbil arbetar en elmotor tillsammans med en vanlig dieselmotor. Lastbilen är utrustad med ett särskilt högeffektbatteri och laddas under körning.

En del av den energi som blir spillvärme i en vanlig lastbil kan tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. Vid motorbromsning fungerar elmotorn som en generator och överför energi till batteriet. Detta gör att fordonets energianvändning kan minskas med i storleksordningen 10–20 procent.

Elhybridlastbilar är extra bra för körning där man bromsar ofta, exempelvis vid stadsdistribution. Kortare sträckor kan de också köras enbart med hjälp av den lagrade elenergin. De kan då vara väldigt tysta och utsläppsfria.

Laddhybrider har en varierande storlek på batteriet och olika lång drifttid då de kan gå på el. Batteriet laddas inte under körningen utan via ett eluttag.

Senast uppdaterad 2020-09-18