Vad är en miljöbil?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Det finns olika definitioner:

  • Regeringen arbetar med ett förslag till ny miljöbilsdefinition.
  • 2013-30 juni 2018 fanns en miljöbilsdefinition som användes som grund för befrielse från fordonsskatt.
  • Skatteverket har en definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar.
  • Utöver detta har många kommuner egna, lokala miljöbilsdefinitioner som till exempel används vid upphandling.

Här på Miljöfordon.se presenteras fordon som uppfyller Sveriges nationella miljöbilsdefinitioner. Vi visar bilar som är upp till fem år gamla på sidan och därför finns även så gamla miljöbilsdefinitioner med som sökalternativ på sidan.

Förslag till ny miljöbilsdefinition

Regeringens förslag på miljöbilsdefinition är: En bil som släpper ut högst 70 gram CO2 per kilometer eller alternativt en bil som drivs på gas.

Befrielse från fordonsskatt 2013– 30 juni 2018

Bilar, även minibussar och lätta lastbilar, som är registrerade mellan 1 januari 2013 och 30 juni 2018 får fem års befrielse från vägtrafikskatt för miljöbilar om de inte släpper ut mer än en viss mängd koldioxid. Hur stor den mängd de får släppa ut avgörs av bilens drivmedel samt vikt. Tyngre bilar får ha högre utsläpp medan lättare bilar får släppa ut mindre. 

Exempel:

En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att
betecknas som miljöbil.

Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer.

Om det är en elbil eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Så här räknar du

Om bilen går på bensin eller diesel eller är en elhybrid

Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 95.

Om bilen går på biodrivmedel

Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 150.

Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så bilen en miljöbil.

Vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition i detalj i §11 (extern länk)

Nedsatt förmånsvärde

Att ha en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil ger rabatt på förmånsvärdet. Den största nedsättningen får bilar som kan drivas på naturgas, biogas, el- och laddhybrider. Även bilar som går på andra miljödrivmedel kan få en viss nedsättning om de är dyrare i inköp än en jämförbar icke miljöbil.

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar kan arbetsgivaren själv göra, utan att det behövs en särskild ansökan till skatteverket.

Så ges rabatten:

  • El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 10 000 kronor.
  • Etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Reglerna om 40 procents nedsättning gäller till och med inkomstår 2020. För inkomståren 2013–2016 var max nedsättning 16 000 kronor.

Mer info om beräkning av bilförmån för miljöbil hos skatteverket (extern länk)

Klimatbonus

Klimatbonus ges till fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km.

Senast uppdaterad 2020-04-14