Hoppa till innehåll

Vad är en miljöbil?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Det finns och har funnits flera olika definitioner och upphandlingskrav för bilar:

  • Krav för klimatbonus.

  • Regeringen miljöbilsdefinition för myndigheters bilar.

  • Skatteverkets definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar, till och med 2020

  • 2013-30 juni 2018 fanns en miljöbilsdefinition som användes som grund för befrielse från fordonsskatt.

  • Utöver detta har många kommuner egna, lokala miljöbilsdefinitioner som till exempel används vid upphandling.

Här på Miljöfordon.se går det att söka fordon som uppfyller nationella miljöbilsdefinitioner och upphandlingskrav. Här visas bilar som är upp till fem år gamla på sidan och därför finns även så gamla miljöbilsdefinitioner med som sökalternativ på sidan.

Klimatbonus

Klimatbonus ges till fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km.

Regeringens miljöbilsdefinition

Regeringens miljöbilsdefinition som gäller för inköp av bilar till myndigheter är: En bil som släpper ut högst 60 gram CO2 per kilometer alternativt en bil som drivs på gas.

Befrielse från fordonsskatt 2013– 30 juni 2018

Bilar, även minibussar och lätta lastbilar, som är registrerade mellan 1 januari 2013 och 30 juni 2018 får fem års befrielse från vägtrafikskatt för miljöbilar om de inte släpper ut mer än en viss mängd koldioxid. Hur stor den mängd de får släppa ut avgörs av bilens drivmedel samt vikt. Tyngre bilar får ha högre utsläpp medan lättare bilar får släppa ut mindre. 

Exempel:

En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att betecknas som miljöbil. (Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 95.)

Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer. Om det är en elbil eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent. (Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 150. Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så bilen en miljöbil.)

Vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition i detalj i §11 (extern länk)

Skatteverkets definition för nedsatt förmånsvärde

Att ha en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil har givit rabatt på förmånsvärdet. Den största nedsättningen fick bilar som kan drivas på naturgas, biogas, el- och laddhybrider. Även bilar som går på andra miljödrivmedel har kunnat kan få en viss nedsättning om de var dyrare i inköp än en jämförbar icke miljöbil.

Mer info om bilförmån för miljöbil hos Skatteverket (extern länk)

Senast uppdaterad 2021-04-14