Vad är en miljöbil?

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Det finns olika definitioner:

  • Den mest spridda och använda är den nationella miljöbilsdefinitionen (enligt förordningen 2006:227 §11a) som används som grund för befrielse från fordonsskatt.
  • Skatteverket har en annan definition för att reglera förmånsvärdet på tjänstebilar.
  • Ytterligare en definition finns för supermiljöbilar.
  • Utöver detta har många kommuner egna, lokala miljöbilsdefinitioner.

Här på Miljofordon.se presenteras fordon som uppfyller Sveriges nationella miljöbilsdefinitioner.

Befrielse från fordonsskatt

Miljöbilar, även minibussar och lätta lastbilar, får fem års befrielse från vägtrafiksskatt.

Miljöbilsdefinitionen som används som grund för befrielse från fordonsskatt ändrades 1 januari 2013.

2013–

För bilar som är registrerade från 1 januari 2013 och framåt avgör bilens drivmedel samt vikt i förhållande till koldioxidutsläpp om det är en miljöbil eller inte. Tyngre bilar får ha högre utsläpp medan lättare bilar får släppa ut mindre.

Exempel:

En bil som går på bensin eller diesel, eller är en elhybrid och har tjänstevikten 1372 kg får släppa ut högst 95 gram koldioxid (CO2) per kilometer för att
betecknas som miljöbil.

Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer.

Om det är en elbil eller laddhybrid får elenergiförbrukningen vara högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.

Så här räknar du

Om bilen går på bensin eller diesel eller är en elhybrid

Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 95.

Om bilen går på biodrivmedel

Ta bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan bli både minus eller plus. Multiplicera summan med 0,0457. Lägg sedan till 150.

Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så bilen en miljöbil.

Vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition i detalj i §11

–2012

Äldre bilar kan fortfarande vara skattebefriade enligt den tidigare miljöbilsdefinitionen. Detta framgår av fordonets registreringsbevis.

Läs mer om den tidigare definitionen här

Nedsatt förmånsvärde

Att ha en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil ger rabatt på förmånsvärdet. Den största nedsättningen får bilar som kan drivas på naturgas, biogas, el- och laddhybrider. Även bilar som går på andra miljödrivmedel kan få en viss nedsättning om de är dyrare i inköp än en jämförbar icke miljöbil.

Nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar kan arbetsgivaren själv göra, utan att det behövs en särskild ansökan till skatteverket.

Så ges rabatten:

  • El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.
  • Etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Nedsättningen av förmånsvärdet enligt dessa regler gäller till och med 2016. Regeringen har föreslagit att nedsättningen förlängs under 2017–2020 men med en sänkning av maxtaket till 10 000 kronor.

Mer info om beräkning av bilförmån för miljöbil hos skatteverket

Supermiljöbilspremie

En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret (tailpipe) vid blandad körning. Bilen måste vara typgodkänd i Sverige och tagen i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012.

Transportstyrelsens information om supermiljöbilspremien

Kommunala miljödefinitioner

I Sverige har många kommuner egna miljöbilsdefinitioner till exempel kopplade till parkeringsförmåner. Se din kommuns hemsida för mer information om eventuella förmåner och vilka bilar som har rätt till dem.

Senast uppdaterad 2017-09-01