Miljöfordon.se

Denna webbplats är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige.

Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.

Syftet med miljöfordon.se är att sprida kunskap och produktneutral information om miljöfordon, bränslen och allt annat som har betydelse för den som vill köpa och köra miljöfordon.

Webbplatsen ska underlätta för fordonsköpare att välja miljöanpassade produkter och hitta miljöanpassade drivmedel.

Webbplatsen drivs av miljöförvaltningen i Stockholm, trafikkontoret i Göteborg och miljöförvaltningen samt gatukontoret i Malmö. Data om bilarna uppdateras kontinuerligt av företaget Autonet.

Vi gör miljöfordon.se


Miljöbilar i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm är en verksamhet vid Stockholms stads miljöförvaltning. Uppdraget är att öka antalet miljöbilar i Stockholm. Däri ligger också att bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle.

Miljöbilar i Stockholms webbplats

Miljöbilar i Malmö

Miljöförvaltningen, Gatukontoret och Serviceförvaltningen i Malmö stad arbetar för en omställning till mer miljövänliga fordon i Malmö. Samtliga Malmö stads egna lätta fordon ska vara miljöbilar 2020 och fordonsflottan ska vara helt fossiloberoende till 2021.

Mer information om Malmö stads arbete med hållbart resande

Göteborg

Göteborgs webbplats

 

 

Senast uppdaterad 2017-06-29