Hoppa till innehåll

Miljöfordon.se

Denna webbplats är en nationell informationstjänst om miljöfordon och bränslen. Webbplatsen startade 1999 och är idag ledande informationskälla för miljöfordonsköpare i Sverige.

Här hittar du fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, lastcyklar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar.

Syftet med miljöfordon.se är att sprida kunskap och produktneutral information om miljöfordon, bränslen och allt annat som har betydelse för den som vill köpa och köra miljöfordon.

Webbplatsen ska underlätta för fordonsköpare att välja miljöanpassade produkter och hitta miljöanpassade drivmedel.

Webbplatsen drivs av miljöförvaltningen i Stockholm, trafikkontoret i Göteborg och miljöförvaltningen samt gatukontoret i Malmö. Data om bilarna uppdateras kontinuerligt av företaget Autonet.

Vi gör miljöfordon.se


Miljöfordon och hållbara transporter i Stockholm

Miljöfordon och hållbara transporter är en verksamhet vid Stockholms stads miljöförvaltning. Uppdraget är att öka antalet miljöbilar i Stockholm. Däri ligger också att bidra till att öka utbudet av miljöbilsmodeller och tillgången och närheten till miljöbränsle.

Mer information om Stockholms stads arbete med hållbara transporter (extern länk)

Miljöbilar i Malmö

Miljöförvaltningen, Gatukontoret och Serviceförvaltningen i Malmö stad arbetar för en omställning till mer miljövänliga fordon i Malmö. 

Mer information om Malmö stads arbete med hållbart resande (extern länk)

Göteborg

Göteborgs webbplats (extern länk)

 

 

Senast uppdaterad 2024-02-06