Hoppa till innehåll

Behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad, Trafiknämnden i Göteborgs stad och Miljönämnden i Malmö stad är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på miljöfordon.se. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna ta fram och sprida information om miljöfordon och miljöbränslen.

När personuppgifter kommer in till kommuner så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person.Om du får vårt nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress. Om du kontaktar oss via kontaktformuläret behandlar vi uppgifter om ditt namn, din e-postadress och den information du lämnar i fritextfältet. Om du finns med i vårt informationsmaterial kan vi behandla uppgifter om ditt namn, din arbetsplats, dina kontaktuppgifter och fasta eller rörliga bilder på dig. Vår lagliga grund för att behandla personuppgifterna är för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra ett avtal.

Dina uppgifter lämnas inte vidare till någon annan om vi inte har en rättslig förpliktelse att göra det, till exempel för att fullgöra en skyldighet enligt offentlighetsprincipen.

E-postadresser i sändlistan till nyhetsbrevet raderas när du anmäler att du inte längre vill få utskicket. Personuppgifter i informationsmaterial och nyhetsbrev när de är inaktuella samt uppgifter som vi får del av genom kontaktformuläret raderas när frågan är besvarad. Undantaget är sådana uppgifter som vi har en skyldighet att arkivera enligt gällande arkivlagstiftning.

Dina rättigheter

Här redogör vi för de aktuella rättigheter som du som registrerad har mot oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet.

Du har rätt att

  • få veta vilka personuppgifter som vi behandlar och information om hur vi behandlar dem och var de kommer ifrån,
  • få felaktig eller ofullständig information om dig själv rättad,
  • begära radering av dina personuppgifter om vi inte längre behöver uppgifterna för det syfte de blev insamlade för,
  • begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte längre behöver behandla uppgifterna för det syfte de blev insamlade för,
  • göra en invändning mot våra behandlingar, samt
  • klaga till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad ansvarar för kontakten med registrerade avseende behandlingen av personuppgifter som sker på miljöbilar.se. Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka ett mejl till: kontakt@miljofordon.se

Kontaktuppgifter till våra dataskyddsombud:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad: Sofia Rohdin, Knowit Cybersecurity & Law, miljoforvaltningen@stockholm.se.
Trafiknämnden i Göteborgs stad: support.intraservice@intraservice.goteborg.se
Miljönämnden i Malmö stad: dataskyddsombud@malmo.se 

Senast uppdaterad 2024-05-24