Bränslecellsbil

En bränslecellsbil drivs ofta av vätgas.

En bränslecellsbil är en typ av elbil. Den är utrustad med bränsleceller som omvandlar syre och ett bränsle till elektricitet som driver bilens elmotorer. En viss del av elektriciteten lagras också i ett mindre batteri som jämnar ut variationen i elförbrukning utifrån körningen.

Bilarna har många fördelar: räckvidden är runt 50–60 mil och de tankas på 3–4 minuter.

Vanligen tankas fordonet med vätgas. Om vätgasen produceras på grön el är de helt utsläppsfria – ur avgasrören kommer enbart rent vatten.

Det finns också bränsleceller som kan omvandla syre och etanol till elektricitet. Bilen släpper då även ut koldioxid. Men eftersom etanol är ett förnybart bränsle är utsläppen, sett till bränslets livscykel, låga. Tekniken med bränslecellsfordon som går på etanol finns ännu inte på den svenska marknaden.

Antalet drivmedelsstationer för vätgas i Skandinavien är fortfarande relativt få.

Se stationernas placering:

Tankkarta för vätgas

Aktuella bränslecellsbilar på miljöfordon.se

Senast uppdaterad 2017-05-30