Hoppa till innehåll

Förnybara drivmedel

Begreppen ”förnybara drivmedel” och ”biodrivmedel” syftar på bränslen som framställs av förnybara råvaror och inte av fossila råvaror.

De vanligaste förnybara drivmedlen är:

  • Etanol, som huvudsakligen tillverkas av spannmål, majs och sockerrör.
  • Biogas, som framställs ur slam på avloppsreningsverk men även från matavfall, gödsel och andra rötbara organiska rester.
  • Biodiesel, varav den vanligaste är RME (rapsmetyleter) som görs av rapsolja och andra estrar från vegetabiliska oljor (går även under samlingsnamnet FAME). Här ingår också HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som är FAME som processats till en kopia av dieselolja.

Alternativa drivmedel

Begreppet ”alternativa drivmedel” används vanligen om bränslen som utgör ett alternativ till dieselolja och bensin. Det vill säga det omfattar alla drivmedel utom just bensin och diesel.

Vissa av dessa är inte förnybara:

  • Naturgas, som är ett fossilt drivmedel (CNG, LNG).
  • Motorgas eller LPG som är samma produkt som i Sverige kallas gasol och är ett fossilt drivmedel.

Vissa kan antingen vara i vissa fall och fossila i vissa fall:

  • Vätgas, som oftast framställs ur naturgas, men som även kan framtsällas till exempel genom elektrolys av vatten.
  • Dimetyleter, DME, som kan framställas ur många olika råvaror. BioDME på den svenska marknaden är framställd ur svartlut som är en restprodukt från massaproduktion.
  • El, som kan vara både förnybar, från till exempel vind och vattenkraft, eller från fossila eller andra ändliga källor till exempel från kol- respektive kärnkraftverk.
  • Syntetisk diesel är för det mesta förnybar HVO, men det kan även vara GTL-diesel (gas to liquid) som är tillverkad av den fossila råvaran naturgas.
Senast uppdaterad 2017-05-31