Rabatterat förmånsvärde

Om du har en en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil får du sänkt förmånsvärde. Detta innebär att du betalar lägre skatt för förmånen att din arbetsgivare betalar bilen åt dig. Diesel- och bensinbilar kan inte få nedsatt förmånsvärde.

  • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 10 000 kronor. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

Här på miljöfordon.se presenteras förmånsvärden för varje miljöbilsmodell. De syns dels under ekonomifliken i träfflistan som visas vid sökningar efter miljöfordon. Förmånsvärden finns också i den detaljerade informationen om varje bilmodell.  Förmånsvärdena presenteras med miljöbilsrabatten avdragen, utom utom i de fall då Skatteverket inte angivit jämförbar modell. I de fallen finns en * vid förmånsvärdet.

Läs mer om nedsatt förmånsvärde på Skatteverkets hemsida

Senast uppdaterad 2018-06-05