Hoppa till innehåll

Elbil och laddhybrid

En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri.

Utvecklingen av antalet modeller på marknaden och bilarnas räckvidd har ökat markant de senaste åren. Idag har de flesta bilarna en räckvidd på 25-40 mil enligt testcykeln WLTP som tillverkarna använder sig av.

Räckvidden påverkas dock av många faktorer som till exempel temperatur, väglag och hastighet. Därför är den verkliga räckvidden ofta kortare än det som tillverkarna anger. En bra fingervisning är att tänka att räckvidden är cirka halva bilens batteri. Exempelvis kommer då en bil som har ett batteri på 64 kWh 32 mil.

Det finns många knep för att få så lång räckvidd som möjligt:

  • Värm bilen till exempel genom att ställa in parkeringsvärmaren så att bilen är varm och isfri när du ska kör. Har du möjlighet att parkera inomhus är det en fördel. Om batteriet är varmt räcker det längre.
  • Håll bilen varm och behaglig genom att använda stolsvärmen, rattvärmen samt värmeslingorna i rutorna. Det är oftast mer energieffektiva än bilens kupévärmare. Försök undvika att få in fukt i bilen.
  • Energisnål körstil är alltid bra. Undvik kraftiga accelerationer och hårda inbromsningar.
  • Se till att däcken är välpumpade och har rätt tryck. 

Skillnad mellan elbilar och laddhybrider

Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet har ofta bara kapacitet att driva bilen cirka 3-5 mil. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Aktuella elbilar på miljöfordon.se

Aktuella laddhybrider på miljöfordon.se

Ladda elbilen med förnybar el

En förutsättning för att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är elens ursprung viktigt. Om man utgår från nordisk elmix som baseras på den typ av elproduktion som vi har i Sverige, har elbilen lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar.

Om alla förare i Sverige skulle köra på el (över 4 miljoner elbilar) skulle knappt 10 TWh skulle behövas. Det motsvarar mindre än 10 procent av Sveriges totala elanvändning.

Laddhybrider måste köras så mycket som möjligt på el för att deras miljöpotential ska realiseras. I hur stor utsträckning det är möjligt beror på den aktuella bilens batterikapacitet och teknik, men också på den enskilde bilägarens res- och körmönster.

Läs mer om laddning av elbilar

Laddplatser för elbil (karta)

Senast uppdaterad 2024-01-05