Elbil och laddhybrid

En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som enbart körs på el från ett batteri.

Batteriet i elbilen laddas med el från kraftnätet. Det är stort och väger ofta mellan 200 och 500 kg, men eftersom elbilar saknar andra tunga komponenter såsom, förbränningsmotor, växellåda och bränsletank med bränslet, blir skillnaden inte så stor. Batteriutvecklingen går också fort fram vilket gör att räckvidden ökar rejält utan att batterierna blir större eller mycket tyngre.

De flesta modeller som nu säljs i Sverige har en räckvidd (tillverkarens uppgifter enligt NEDC) på 20–28 mil. Men utvecklingen går mot allt längre räckvidd och två modeller har redan passerat 40 mil, Renault Zoe och Tesla.

När man väljer elbil kan vara klokt att då utgå från att räckvidden inte når upp till den nivå som anges i NEDC-testet. Den verkliga körsträckan påverkas av fart och temperatur. På vår-, sommar och höst uppnås cirka 70 procent av specificerad räckvidd. Vid körning i sträng kyla får de 70 procenten halveras. I sämsta väderlek bör man kunna räkna med att uppnå 35 procent av angiven räckvidd.

Hur långt batteriet räcker påverkas kraftigt av utetemperatur och av hur mycket eldriven utrustning som används i bilen. När det är kallt och man måste värma kupén försvinner en stor del av elen till det och räckvidden blir då kortare.

Trots att elbilarnas räckvidd är betydligt kortare än för andra bilar är den fullt tillräckligt för de flesta bilresor som görs dagligen av såväl privatpersoner som företag. De dagliga resorna som görs i Europa är cirka 4,5 mil.

Skillnad mellan elbilar och laddhybrider

Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybider har precis som elbilar ett batteri som kan laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt som det i de renodlade elbilarna. Laddhybrider tankas därutöver med bensin eller i några fall diesel. I framtiden förväntas även laddhybrider som kan köra på förnybara drivmedel.

Aktuella elbilar på miljöfordon.se

Aktuella laddhybrider på miljöfordon.se

Ladda elbilen med förnybar el

En förutsättning för att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är att de tankas med förnybar el såsom vind- eller vattenkraft. Om man utgår från nordisk elmix som baseras på den typ av elproduktion som vi har i Sverige, har elbilen lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar.

Om alla förare i Sverige skulle köra på el (över 4 miljoner elbilar) skulle knappt 10 TWh skulle behövas. Det motsvarar mindre än 10 procent av Sveriges totala elanvändning.

Laddhybrider måste köras så mycket som möjligt på el för att deras miljöpotential ska realiseras. I hur stor utsträckning det är möjligt beror på den aktuella laddbilens batterikapacitet och teknik, men också på den enskilde bilägarens resmönster.

Läs mer om laddning av elbilar

Laddplatser för elbil (karta)

Senast uppdaterad 2019-04-15