Tanka HVO

HVO är en förnybar diesel som, totalt sett, minskar dieselbilens utsläpp av koldioxid.

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) kan tillverkas av vegetabiliska oljor och animaliska fetter som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Eftersom HVO är väldigt lik fossil diesel kan uppåt 30–40 procent HVO blandas in i dieseln inom gällande dieselstandard. Det görs ofta i den diesel som säljs på tankstationerna.

För högre inblandning krävs fordonstillverkarens godkännande. Många lastbilstillverkare och några personbilstillverkare har godkänt sina fordon för 100 procent HVO (HVO100).

Minskar koldioxidutsläppen

Förnybar diesel minskar utsläppen av koldioxid eftersom koldioxid binds i råvarorna. 40–50 procents inblandning av förnybar diesel minskar koldioxidutsläppen med drygt 30 procent jämfört med en helt fossil diesel. Men utsläppen som påverkar gatumiljön: kväveoxid och partiklar, är desamma vid förbränning av förnybar diesel som vid förbränning av fossil diesel.

Tallolja är en viktig råvara

Produktionen av HVO som säljs i Sverige baseras på råtallolja, som är en restprodukt från massaindustrin, rapsolja, palmolja, slaktavfall och även fett från restauranger som samlas in och processas.

Den palmolja som ingår i HVO som säljs i Sverige är certifierad enligt EUs strikta regler för förnybara drivmedel. Det finns också en restprodukt från palmoljetillverkningen, PFAD som används i HVO. Den certifieras inte.

Hitta tankställen med HVO

På drivmedelsförsäljarnas hemsidor finns mer information om var du kan tanka HVO.

Senast uppdaterad 2017-05-18