Tanka HVO

Dieselbilens koldioxidutsläpp blir lägre med förnybar diesel.

Enligt lagen om reduktionsplikt måste förnybar diesel – HVO och FAME – blandas in i all diesel med minst 20 procent (2019). På vissa drivmedelsstationer är andelen betydligt högre än så. Över 50 procent av volymen i den vanliga dieseln i pumpen kan vara förnybar.

Dieselmotorer kan också köras på 100 procent HVO. Men då krävs fordonstillverkarens godkännande. Många lastbil- och personbilstillverkare samt tillverkare av entreprenadmaskiner har godkänt sina fordon för att köras på HVO 100.

I miljöfordon.ses sökfunktion kan du söka efter personbilar som är godkända för HVO100. Det finns fler godkända bilar än de som visas upp här. Men vissa modeller kommer inte med för att de inte klarar de utsläppskrav som gäller på miljöfordon.se.

Aktuella miljöbilar godkända för HVO100

HVO och FAME tillverkas av förnybara råvaror

HVO kan tillverkas av både vegetabiliska oljor och animaliska fetter. De vanligaste råvarorna till den HVO som säljs i Sverige är slaktavfall och PFAD (en biprodukt från palmoljeproduktion) men även tallolja, palmolja, teknisk majsolja (en restprodukt från etanoltillverkning) och rapsolja.*

Palmoljan är certifierad enligt EUs regler för förnybara drivmedel. Detta regelverk gör att högre krav på hållbarhet ställs på palmolja som går till drivmedel än palmolja som används till exempelvis mat och hygienprodukter.

Den vanligaste varianten av FAME är RME som baseras på rapsolja. Upp till 7 procent FAME får blandas in i diesel enligt de kvalitetskrav som finns.

En diesel med 50 procents inblandning av förnybar diesel minskar koldioxidutsläppen, sett till bränslets livscykel, med drygt 40 procent jämfört med en helt fossil diesel.

Utsläppen som påverkar gatumiljön: kväveoxid och partiklar, är desamma vid förbränning av förnybar diesel som vid förbränning av fossil diesel.

Hitta tankställen med HVO 100

På drivmedelsförsäljarnas hemsidor finns mer information om var du kan tanka HVO 100.

 

* Källa HVO, hydrogenated vegetable oil, SPBIs hemsida

Senast uppdaterad 2019-05-29