Hoppa till innehåll

Stora lokala variationer i priset på gas

Karta visar var det är billigast att tanka.

Priset på fordonsgas varierar kraftigt sedan en tid tillbaka. Det beror på att tillflödet av rysk fossil naturgas till det europeiska ledningsnätet har minskat kraftigt vilket har ökat priset. Eftersom ledningsnätet för gas är sammankopplat i Europa har naturgaspriset stigit även i Sverige.  Biogas transporteras i naturgasnätet och därmed har även biogasen drabbats av prisökningen.

Samtidigt finns det på många platser i Sverige biogas som produceras lokalt och säljs i närområdet. Denna lokala och regionala marknad är till stor del isolerad från oron på världsmarknaden. Priserna kan därför hållas nere.

I områden där det säljs både lokalproducerad biogas och fordonsgas med koppling till den internationella marknaden kan priserna variera mycket beroende på leverantör och marknadsläge.

Fordonsgasbilsägare gör klokt i att leta upp det billigaste tankstället för fordonsgas i sitt närområde på denna sajt:

Priser CNG/CBG

Det finns också en sida med en kartjänst där tankställen med gas som är billigare än jämförpriset på bensin markeras i blått, och de som är dyrare markeras i rött:

Tankkarta 

Senast uppdaterad 2022-10-26