Hoppa till innehåll

Se vilka transportfordon som klarar olika krav

På miljöfordon.se hittar du alla lätta transportbilar som går på biogas eller el och finns till försäljning i Sverige. Jämför pris och alla tekniska fakta för över 48 olika varianter. Nu finns också Upphandlingsmyndighetens olika kravnivåer med som möjliga inställningar vid sökning efter lätta transportfordon.

Du kan se hur många och vilka transportbilar som klarar baskraven, de avancerade kraven och spjutspetskraven. Det här är olika krav du kan ställa när du gör en upphandling av transporter eller som du kan träffa på om du ska svara på en upphandling.

Alla modeller som är aktuella på nybilsmarknaden just nu uppfyller upphandlingsmyndighetens spjutspetskrav. Bland de modeller som är upp till fem år gamla finns bilar på alla kravnivåer.

Sök transportbilar på miljöfordon.ses webbplats

 

Upphandlingsmyndighetens krav för lätta lastbilar

Kraven håller nu på att uppdateras men än så länge gäller detta:

Upphandlingsmyndighetens energi/koldioxidkrav på lätta lastbilar gäller för fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

Bas: Fordon ska vid blandad körning ha koldioxidutsläpp på högst 225 gram koldioxid per kilometer eller drivas med alternativa drivmedel (andra än bensin, diesel och gasol) .

Avancerad: Fordon ska vid blandad körning  ha ett koldioxidutsläpp på högst 195 gram koldioxid per kilometer eller kunna drivas med alternativa drivmedel.

Spjutspets: Fordon ska vid blandad körning ha ett koldioxidutsläpp på högst 175 gram koldioxid per kilometer eller fordonet ska drivas med alternativa drivmedel.

(Källa: Upphandlingsmyndigheten)

Senast uppdaterad 2019-06-19