Hoppa till innehåll

Nya regler gör det möjligt att köra tyngre fordon med B-körkort

Nya regler om försöksverksamhet från 1 juli ska underlätta elektrifieringen av godstransporter genom att fler förare får möjlighet att köra tyngre elfordon.

Lätta lastbilar används i dag för ett stort antal godstransporter, till exempel för paketleveranser. Ett hinder för omställningen och elektrifieringen av dessa är att till exempel el- eller gasdrift kan medföra en ökad vikt på lastbilen som därmed endast får framföras av den som har C-körkort och yrkeskompetensbevis. Det råder brist på förare med C-körkort och innebär ökade kostnader att anställa sådana förare för transporter som vanligtvis genomförs av förare med B-körkort.  

Från den 1 juli 2024 tillåts en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag från körkortslagen för att deras förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil, utan släp, som drivs av alternativa bränslen och vars totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg. Även om körkortskravet lättas så omfattas dessa fordon, på grund av sin vikt, av de trafikregler som gäller för tunga lastbilar.     

Från 1 juli 2024 är det också möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat, utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare.

På miljöfordon.se listas transportfordon och tunga lastbilar som går på alternativa drivmedel

Sök lätta transportfordon

Sök tunga lastbilar

Senast uppdaterad 2024-06-27