Hoppa till innehåll

Höjd bonus för elbilar

När regeringen nu lägger fram sitt planerade bonus-malussystem för riksdagen toppar man upp bonusen till 60 000 kronor för elbilar.

Det är en höjning med ytterligare 15 000 kronor jämfört med tidigare förslag. Även gasbilarna har fått en mindre bonushöjning till 10 000 kr per fordon.

Extraskatten (malus) på bilar med höga utsläpp skärps. En bil som exempelvis släpper ut 200 gram CO2/km ska kosta 8 000 kronor mer än idag per år. Det nya systemet föreslås gälla från första juni nästa år och gäller under de tre första åren för nyregistrerade bilar.

Den nya europeiska körcykeln som innebär skärpta krav på bilfabrikanterna ska användas för beräkning av bonus-malus, men först från år 2020.

Senast uppdaterad 2017-09-11