Hoppa till innehåll

Hitta bonus-bilen på miljöfordon.se

1 juli träder det nya bonus-malussystemet i kraft. Den klimatsmarte bilköparen kan då få upp till 60 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Den som väljer en bil med höga klimatutsläpp får istället en treårig extraskatt.

På miljöfordon.se finns nu två nya sökkategorier som listar bilar utifrån det nya bonus-malussystemet. De nya sökalternativ som lagts till i sökrutan för miljöbilsdefinitioner är: ”Klimatbonus” samt ”Ingen bonus eller malus”.
Se sökfunktionen 

Nya skatteregler

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får köparen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut, ner till lägsta bonusnivån 10 000 kronor. Vid 60 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen. Biogas bilar får ett fast bonusbelopp oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Beloppet är 10 000 kronor för privatpersoner och 10 000 kronor eller max 35 procent av prisskillnaden jämfört vanlig bil för företag.
Bensin- och dieselbilar med höga utsläpp får istället en straffskatt – malus – under de tre första åren.

De nya reglerna

Bonus-malussystemet omfattar alla nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registreras från och med den 1 juli 2018.

Grundskatt

Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Dieselbilar får ett skattetillägg på 250 kronor.

Bonus

Bilar med koldioxidutsläpp mellan noll och 60 gram koldioxid per kilometer får bonus vid inköp.
Klimatbonusbilar 
Transportfordon som får klimatbonus

Varken bonus eller malus

I utsläppsintervallet 60–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut. Etanol- och gasdrivna fordon är också undantagna från den förhöjda skatten oavsett utsläppsnivå.
Bilar som varken får bonus eller malus 
Transportfordon som varken får bonus eller malus 

Malus

Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får höjd fordonsskatt under tre år. För bilar med utsläpp i spannet 95–140 gram per kilometer är beloppet 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram per kilometer är beloppet 107 kronor per gram. Dieselbilar får även ett bränsletillägg.

När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten, därefter gäller samma skatteregler som idag – grundbelopp + 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Biogas- och etanolbilar har istället 11 kronor per gram över 111 gram per kilometer.

Senast uppdaterad 2018-07-09