Hoppa till innehåll

Drivmedelskalkyl uppdaterad med nya utsläppsvärden

Miljöfordon.ses drivmedelskalkyl hjälper till att beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för drivmedel. Underlag till kalkylen hämtas från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tagit fram rapporten Drivmedel 2022. Rapporten bygger på uppgifter om drivmedelsvolymer, energiinnehåll och växthusgasutsläpp ur ett livscykelperspektiv som varje år samlas in från drivmedelsleverantörer med flera. 

Klimatprestandan för biodrivmedel blivit bättre. Det kan förklaras av att reduktionsplikten premierar biodrivmedel med låga utsläpp eftersom de kan uppfylla reduktionen med lägre inblandningsvolymer. Sedan 2022 är det inte tillåtet att använda palmoljebaserade biodrivmedel för att uppfylla reduktionsplikten. Det kan också ha bidragit eftersom palmolja har högre växthusgasutsläpp än vad restprodukter och avfall har.

Utsläppsvärdena för biogas har minskat kraftigt på grund av en utsläppsbonus för biogas tillverkad av gödsel. Hänsyn tas nu till att tillverkningen innebär att utsläpp av metangas kan undvikas vilket innebär ett negativt utsläpp.

Drivmedelskalkylen på miljöfordon.se är uppdaterad med de nya värden Energimyndigheten har sammanställt för 2022. 

Drivmedelskalkyl

 

Senast uppdaterad 2023-10-16