Hoppa till innehåll

Formerna för klimatbonusens avveckling är beslutade

Sista mars och sista maj 2024 blir deadlines för att ställa på sin klimatbonusbil och ansöka om bidraget.

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar, som innebär att klimatbonusen slutligen fasas ut. För att få klimatbonus måste bilen ha beställts eller köpts senast den 8 november 2022. Bilen måste sedan ställas på för första gången senast den 31 mars 2024 och ansökan om klimatbonus måste lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

När det gäller leasing, taxiföretag eller vid kreditköp är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa, så att den som ställer på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. Kravet är dock att beställningen av klimatbonusbilen ska ha gjorts senast den 8 november även i dessa situationer.

Ändringarna träder i kraft den 28 februari 2023.

För att ta hänsyn till de långa leveranstiderna som förekommer, blir det en relativt lång övergångstid under vilken ansökan om utbetalning kan göras. Men den 1 april 2024 upphör förordningen om klimatbonusbilar att gälla. Det innebär att den som har ställt på en ny klimatbonusbil senast den 31 mars 2024 kan få en klimatbonus, förutsatt att ansökan lämnas in senast den 31 maj 2024. Tillsammans med ansökan ska det också lämnas in dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts.

Eftersom bonusen kan betalas ut tidigast sex månader efter det att bilen ställts på för första gången i vägtrafikregistret, kommer Transportstyrelsen att kunna göra utbetalningar även under den senare delen av 2024 för bilar som ställts på för första gången senast den 31 mars 2024.

Om en klimatbonusbil har ställts på den 8 november 2022 eller tidigare, behöver den som ställt på bilen inte lämna in någon ansökan.

För att tydliggöra regeringens politik om att stödet till klimatbonusbilar fasas ut, görs också en ändring i förordningen om stöd till lokala klimat-investeringar. Där tydliggörs att det inte går att ansöka om stöd för köp eller beställning av en klimatbonusbil via Klimatklivet.

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

Senast uppdaterad 2023-01-31