Hoppa till innehåll

Bonusen tas bort

Bilar som köps eller beställs efter den 8 november kan inte längre få klimatbonus.

Klimatbonus har getts till fordon som har utsläpp av koldioxid på upp till 50 g/km eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas. Bilen har fått kosta max 700 000 kr. 

Nu tas bonusen bort för bilar som köps eller beställs efter 8 november. Men begreppet "Klimatbonusbil" har även fungerat som en miljöbilsdefinition och använts som kravnivå i många upphandlingar. Därför kommer möjligheten att söka fram klimatbonusbilar att finnas kvar på miljöfordon.se. Som klimatbonusbil visas även fortsättningsvis en bil som uppfyller kraven i 5 § i Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar. Däremot kommer den övre prisgränsen  på 700 000 kronor som fanns för bonusen att tas bort från sökningen.

 

Senast uppdaterad 2022-11-08