Hoppa till innehåll

Bilar som klarar zonkraven

Regeringen har givit kommunerna möjlighet att införa två nya miljözoner för att förbättra luftkvaliteten. Men ännu har inga kommuner fattat beslut om de ska införa zonerna och i så fall när och var.

Det dröjer till 1 januari 2020 innan miljözon 2 och 3 får införas, men frågorna är redan många. Hur påverkas min bil? Vilka gator kommer jag att få köra på framöver? Är det någon idé att kosta på bilen reparationer eller är det bättre att byta till en bil som klarar miljözonskraven?

Kommunerna har ännu inte hunnit ta ställning till om och hur de ska använda sig av de nya miljözonerna och därför finns det få svar.

Funderar du på att köpa en ny bil kan du utgå från att de flesta nytillverkade bilarna klarar kraven för att få köra i miljözon 2. Men håll koll på vilken Euroklass bilen har. På miljöfordon.se finns det detaljerade uppgifter om varje miljöbilsmodell. Här finns också information om vilken Euroklass bilen uppfyller. 

Nya bilar som får köra i zon 2  (OBS! förändring sker för bilar med dieselmotorer 2022)

Vill du säkerställa att den nya bilen får köra i alla miljözoner framöver ska du välja en elbil, bränslecellsbil eller gasbil med Euroklass 6 eftersom dessa kommer att vara tillåtna även i zon 3.

Nya bilar som får köra i zon 3

Kravnivåer för miljözoner

Zon 1 finns redan idag i många kommuner och gäller enbart tunga fordon. 

Regeln är att tunga fordon får köra i zonen under sex år från att de registreras. Undantag görs för fordon som uppfyller Euro V, de har tillträde till och med år 2020, och fordon som uppfyller Euro VI, de får köra i zonen under obegränsad tid framöver.

Zon 2 kan tidigast införas år 2020 och gäller enbart lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton).

Till en början kommer bensin-, diesel-, gas- och etanolbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6 samt elbilar och bränslecellsbilar att få köra i zonen.

1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilarna så att bara de som klarar Euro 6 får köra i zonen. Skärpningen gäller även elhybrider och laddhybrider med dieselmotor. 

Zon 3 kan tidigast införas år 2020 och gäller för både lätta och tunga fordon. 

Här ställs högst krav. I zon 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar som klarar Euro 6 köra. När det gäller tunga fordon får elfordon, bränslecellsfordon, samt laddhybrider och gasfordon som klarar Euro VI köra i zon 3.

Senast uppdaterad 2018-06-26