Bidrag ger många nya laddplatser

Klimatklivet som stöder lokala klimatsmarta investeringar har nu bidragit till en mängd nya laddstationer i landet.

Den första juli i år hade stöd utgått till totalt 3 849 nya laddpunkter. Av dessa var 800 publika snabbladdningspunkter. Bland dem som sätter upp laddstationer finns kommuner, energibolag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Sedan ett år tillbaka handlar allt fler av ansökningarna om icke-publik laddning vid hemmet och på företagen. En stor del av de nya laddpunkterna
icke-publika vilket betyder att allt fler företag och fastighetsägare nu förbereder sig för övergången mot laddbara bilar.

Det är Naturvårdsverket som hanterar investeringsbidragen i Klimatklivet. Under år 2017 och 2018 finns ytterligare 600 miljoner kronor i investeringsbidrag per år att ansöka om.

Nästa ansökningsperiod till Klimatklivet är den 9–31 januari. Naturvårdsverket planerar för ytterligare tre ansökningsperioder under 2017.

Elbilarna finns på miljöfordon.se

Under sök fordon på miljöfordon.se hittar du alla tillgängliga modeller av elbilar och laddhybrider.

Personbilar

Transportfordon

Senast uppdaterad 2016-12-20