Beräkna koldioxidutsläpp från HVO

Nu finns HVO i drivmedelskalkylen på miljöfordon.se. Använd kalkylen för att beräkna klimatpåverkan.

Drivmedelskalkylen på miljöfordon.se ger svar på vilken klimatpåverkan körningen av ett fordon har. Detta kan i sin tur användas som underlag för miljöbokslut eller klimatkompensation.

Mata in din, eller hela din organisations, drivmedelsförbrukning i drivmedelskylen. Kalkylen visar vilka koldioxidutsläpp som orsakats och vilken mängd energi som använts. Resultatet visas well-to-wheel, det vill säga med hänsyn tagen även till utsläpp under processen att tillverka drivmedlet.

De drivmedel som finns med i drivmedelskalkylen är: Bensin, diesel, fordonsgas, E85, el – och nu även HVO.

Drivmedelskalkylen

Läs mer om HVO

Senast uppdaterad 2016-10-13