Hoppa till innehåll

Ändringar i klimatbonusen

Regeringen har beslutat om skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus. Ytterligare förändring är att företagen får möjlighet att ta del av hela bonusen och att bilar med nypris över 700 000 kronor inte får bonus.

Ändringar som ska träda i kraft den 12 juli:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
  • klimatbonusbilar får inte kosta mer än 700 000 kr i nypris
  • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
  • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ytterligare förändringar ska gälla från 1 januari 2023:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

 
På miljöfordon.se kan du söka fram vilka bilar som får klimatbonus

Till sök bil

Senast uppdaterad 2022-06-14