Drivmedelskalkyl

Ta fram en miljörapport för din körning.

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.

Ange volym drivmedel WTW Klimat­påverkan [kg CO2] Energi­användning [kWh] Bränsle­kostnad [SEK]
Bensin
liter
119 362 641
Diesel
liter
98 338 583
E85
liter
84 449 728
Fordonsgas
kg
El
kWh
10 87 113
HVO
liter
Totalt 313 1 236 2 066
Rensa

Beräkningarna baserar sig på genomsnittliga utsläppsdata för de drivmedel som såldes i Sverige förra/förrförra året, vilket är de senast tillgängliga. Kostnaden beräknas utifrån nu aktuella drivmedelspriser. Läs mer om hur vi räknar och om vilken indata vi använder: Miljöpåverkan