Drivmedelskalkyl

Ta fram en miljörapport för din körning.

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.

Ange volym drivmedel WTW Klimat­påverkan [kg CO2] Energi­användning [kWh] Bränsle­kostnad [SEK]
Bensin
liter
115 361 640
Diesel
liter
95 337 571
E85
liter
77 447 840
Fordonsgas
kg
El
kWh
1 87 113
HVO
liter
Totalt 289 1 232 2 166
Rensa

Beräkningarna baserar sig på genomsnittliga utsläppsdata för de drivmedel som såldes i Sverige förra/förrförra året, vilket är de senast tillgängliga. Kostnaden beräknas utifrån nu aktuella drivmedelspriser. Läs mer om hur vi räknar och om vilken indata vi använder: Miljöpåverkan