Hoppa till innehåll

Bonus-malus

Med bonus-malus-systemet får den klimatsmarta upp till 70 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil.

 

Som klimatbonusbil räknas en bil som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer (enligt uppgift i vägtrafikregistret) eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas. Bilen får inte kostar inte mer än 700 000 kr i nypris.

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får den som köper bil 70 000 kronor. För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut. 

Gasbilar (som drivs av ett annat bränsle än gasol) får 10 000 kronor.

Förändringar från 1 januari 2023:

  • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km. 
  • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp blir den högsta möjliga bonusen 50 000 kronor och bonusbeloppet sänks 167 kronor, från 10 000 kronor, för varje gram CO2/km.

Alla aktuella bonusbilar

Varken bonus eller malus

I utsläppsintervallet 50–75 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut. 

Alla aktuella bilar som varken får bonus eller malus

Malus

Alla bilar betalar fordonsskatt oavsett utsläpp. Bilar som släpper ut 75 gram koldioxid per kilometer eller mer får dessutom en malus, det vill säga förhöjd fordonsskatt, under tre år.

Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten. Medan dieselbilar dessutom får ett miljötillägg och ett bränsletillägg.

Läs mer och beräkna bonus hos Transportstyrelsen

Senast uppdaterad 2022-09-05