Hoppa till innehåll

Bonus-malus

Med bonus-malus-systemet får den klimatsmarte privatpersonen få upp till 70 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Företaget får också bonus men enligt en annan beräkningsmodell.

För bilar som tagits i bruk 1 april 2021 eller senare gäller den här ersättningen:

Privatpersoners bonus

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får den som köper bil privat 70 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 583 kronor från 45 000 kr för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut.

Gasbilar (som drivs av ett annat bränsle än gasol) får minst 10 000 kronor.

Företagets bonus

Företagets bonus (med företag menas även enskild firma) är som mest 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil (om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen). Med jämförbar bil menas motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och nivå på utrustning som bonusbilen.

Alla aktuella bonusbilar

Varken bonus eller malus

I utsläppsintervallet 60–90 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut. 

Alla aktuella bilar som varken får bonus eller malus

Malus

Alla bilar betalar fordonsskatt oavsett utsläpp. Bilar som släpper ut 90 gram koldioxid per kilometer eller mer får dessutom en malus, det vill säga förhöjd fordonsskatt, under tre år.

Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten. Medan dieselbilar dessutom får ett miljötillägg och ett bränsletillägg.

Läs mer och beräkna bonus hos Transportstyrelsen

Senast uppdaterad 2021-08-20