Hoppa till innehåll

Bonus-malus

Med bonus-malus-systemet får den klimatsmarte privatpersonen få upp till 60 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Företaget får också bonus men enligt en annan beräkningsmodell.

Bonus-malus-systemet gäller nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registrerats tidigast 1 juli 2018.

Privatpersoners bonus

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får den som köper bil privat 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 714 kronor för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut, ner till lägsta bonusnivån 10 000 kronor. Vid 70 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen.

Gasbilar (som drivs av ett annat bränsle än gasol) får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har.

Företagets bonus

Företagets bonus (med företag menas även enskild firma) är som mest 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil (om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen). Med jämförbar bil menas motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och nivå på utrustning som bonusbilen.

Alla aktuella bonusbilar

Varken bonus eller malus

I utsläppsintervallet 70–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut.

Alla aktuella bilar som varken får bonus eller malus

Malus

Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får en malus, det vill säga förhöjd fordonsskatt, under tre år.

Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten.

Dieselbilar får dessutom ett miljötillägg och ett bränsletillägg.

När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten. Därefter är skatten = fordonsskatten + 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Biogas- och etanolbilar har istället 11 kronor per gram över 111 gram per kilometer.

Läs mer och beräkna bonus hos Transportstyrelsen

Senast uppdaterad 2020-04-14