Med det nya bonus-malus-systemet som gäller från 1 juli 2018 får den klimatsmarte bilköparen upp till 60 000 kronor av staten i bonus genom att välja rätt bil. Den som väljer en bil med höga klimatutsläpp får istället en treårig extraskatt.

Mest skattebonus ger rena elbilar/bränslecellsbilar med nollutsläpp ur avgasröret. Här får köparen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid per kilometer som klimatbonusbilen släpper ut, ner till lägsta bonusnivån 10 000 kronor. Vid 60 gram koldioxid per kilometer upphör bonusen. Biogas bilar får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har.

Bensin- och dieselbilar med höga utsläpp får istället en straffskatt – malus – under de tre första åren. Tanken är att systemet ska styra mot en fossilfri bilpark.

Regler för bonus-malus

Bonus-malussystemet omfattar alla nya personbilar samt lätta bussar och lastbilar av fordonsår 2018 som registreras från och med den 1 juli 2018.

Grundskatt

Alla bilar får 360 kronor per år i fordonsskatt oavsett utsläpp. Dieselbilar får ett skattetillägg på 250 kronor.

Bonus

Bilar med koldioxidutsläpp mellan noll och 60 gram koldioxid per kilometer får bonus vid inköp. I utsläppsintervallet 60–95 gram per kilometer ges ingen bonus, men någon extraskatt tas inte heller ut.

Malus

Bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får höjd fordonsskatt under tre år. För bilar med utsläpp i spannet 95–140 gram per kilometer är beloppet 82 kronor per gram. För utsläpp över 140 gram per kilometer är beloppet 107 kronor per gram. Dieselbilar får även ett bränsletillägg.

Etanol- och gasdrivna fordon är undantagna från den förhöjda skatten.

När bilarna fyller fyra år försvinner extraskatten, därefter gäller samma skatteregler som idag – grundbelopp + 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Biogas- och etanolbilar har istället 11 kronor per gram över 111 gram per kilometer.

Senast uppdaterad 2018-05-30