Vad är en miljöbil

En miljöbil drivs av miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara drivmedel. En miljöbil kan även vara en väldigt bensin- eller dieselsnål bil.

Miljofordon.se presenterar fordon som uppfyller Sveriges nationella miljöbilsdefinitioner samt de som klarar miljöstyrningsrådets inköpskrav.

Det finns för närvarande två olika nationella regelverk som definierar miljöbilar: vägtrafikskattelagen samt inkomstskattelagen. Synen på vad en miljöbil är skiljer sig åt i dessa två lagar. Regeringen har även antagit ytterligare en miljöbilsdefinition för så kallade supermiljöbilar. Utöver detta har många kommuner även egna miljöbilsdefinitioner. För statens inköp finns regler som dels kräver att vissa fordonskategorier ska vara miljöbil, och dels adderar en del säkerhetskrav.

Vägtrafikskattelagen - befrielse från fordonsskatt

Enligt vägtrafikskattelagen får miljöbilar fem års befrielse från vägtrafiksskatt. Från och med 1 januari 2013 förändras reglerna för befrielse från fordonsskatt för miljöbilar. Miljöbilsgränsen bestäms numera dels av bilens vikt och dels av vilket drivmedel den går på.

En bil som går på bensin eller diesel och har tjänstevikten 1372 får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Går den istället på etanol eller fordonsgas får den släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Tyngre bilar får ha högre utsläpp, lättare bilar får släppa ut mindre. Den exakta utsläppsgränsen bestäms dock av bilens vikt. Även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna.

Så här räknar du:

Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95.

För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln istället  150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372).

Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under detta så är din bil en miljöbil.

Vägtrafikskattelagens miljöbilsdefinition i detalj i §11 

Miljöbilsdefinitionen som gav skattebefrielse fram t o m 2012

Inkomstskattelagen - nedsatt förmånsvärde

Personer som har en miljöbil som förmånsbeskattad tjänstebil får rabatt på förmånsvärdet. Den största nedsättningen får bilar som kan drivas naturgas, biogas, el och laddhybrid. Även bilar som går på andra miljödrivmedel kan få en viss nedsättning om de är dyrare i inköp än en jämförbar icke miljöbil (se punkt två nedan).

För inkomstår 2013 gäller följande regler:

  1. El- och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.          
  2. Etanolbilar, elhybridbilar som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.  

Regeringen föreslog i april 2013 att möjligheten till rabatt på förmånsvärdet enligt ovan ska förlängas till 2016. Beslut om detta väntas hösten 2013.

Arbetsgivaren kan själv sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar, utan att det behövs en särskild ansökan till Skatteverket.

Mer info om beräkning av bilförmån för miljöbil hos skatteverket

Bilar berättigade till supermiljöbilspremie

En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro 5 eller Euro 6, och som dessutom inte släpper ut mer än 50 gram koldioxid per kilometer ur avgasröret (tailpipe) vid blandad körning. Bilen måste också vara typgodkänd i Sverige samt tagen i trafik för första gången tidigast 1 januari 2012.

Kommunala miljödefinitioner

I Sverige har många kommuner egna miljöbilsdefinitioner t ex kopplade till p-förmåner. Vi har tillsvidare inte möjlighet att presentera dem här. Vi tror att det bästa sättet att få reda på miljöbilsreglerna i din egen kommun är att söka på ordet miljöbil på din kommuns hemsida.

Inköpskrav

Utöver regelrätta miljöbilsdefinitioner, som används för att koppla olika nationella förmåner till miljöbilarna finns flera uppsättningar miljökrav för olika kategorier av köpare. Några av de mest betydande är sökbara på miljofordon.se. Lär mer om sökbara inköpskrav

Senast uppdaterad 14-09-01
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.