Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 

Miljöpåverkan från en kilometers bilkörning

Miljöpåverkan från en kilometers bilkörning beror av vilken bil som körs och vilket bilens drivmedel är.

Nedan jämför vi utsläppen från olika miljöbilstekniker och drivmedel. Uppgifterna gäller vid jämförelse med en i övrigt likvärdig bensinbil.

Jämförelsen är mycket förenklad och ska ses som en fingervisning om storleksordningar

 

Typ av fordon/
bränsle
Lokal miljöpåverkan
Jämfört med en likvärdig bil som körs på bensin
Påverkan på klimatet
Jämfört med en likvärdig bil som körs på bensin
El Inga avgaser från bilen Väldigt låg om förnybar el – ungefär som en motsvarande bensinbil om elen kommer från kolkraftverk
Elhybriddrift Lägre kolväte- och kväveoxidutsläpp Minskning med 20–30%
Biogas Oftast lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider, reaktiva kolväten Minskning med ca 50–80%
Naturgas Se biogas Minskning med ca 20%
Etanol E85 Lägre kväveoxidutsläpp Minskning med ca 40%

 

 

Källor:

Fritt förenklat efter:
Avgasutsläpp från lätta fordon som körs på alternativa drivmedel; NTM; 2006
Index över nya bilars klimatpåverkan 2010; Trafikverket 2011:081; April 2011


 

Senast uppdaterad 16-10-04
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.