Hoppa till innehåll

Klimatbonusen höjs till 70 000 kr

Från 1 april ändras nivåerna i reglerna för klimatbonusbilar.

De nya nivåerna i bonus-malussystemet innebär att bonusen för nollutsläppsfordon höjs från 60 000 till 70 000 kronor.

Samtidigt sänks gränsen för hur mycket en klimatbonusbil får släppa ut från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.

Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll gram koldioxid per kilometer är i fortsättningen ca 45 000 kronor.

Fakta om bonus malus

  • Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar med utsläpp under 60 gram koldioxid per kilometer kan få bonus.
  • Den maximala bonusen för fordon med nollutsläpp är 70 000 kronor.
  • Den maximala bonusen för fordon med utsläpp över noll är ca 45 000 kronor. Ju högre utsläpp, desto lägre bonus. 
  • Gasbilar kan få en bonus på minst 10 000 kronor, dock högst ca 45 000 kronor.
  • Fordon med höga utsläpp har högre fordonsskatt (malus) under de första tre åren. Det gäller fordon med utsläpp över 90 gram koldioxid per kilometer och malusen är högre för bilar med större utsläpp.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 eller fordonsgas omfattas inte av malus.

Hitta bilarna

Gå in under sök bil. Klicka på fler sökalternativ. Fyll i utsläpp tailpipe. Minsta 0 och högsta 60 och klicka sök så ser du en lista på de bilar som kommer att klara den nya utsläppsnivån för klimatbonus.

Senast uppdaterad 2021-03-01