Hoppa till innehåll

Beräkna koldioxidutsläpp från FAME

Nytt bränsle i drivmedelskalkylen.

Nu finns FAME100 i drivmedelskalkylen på miljöfordon.se.

Använd kalkylen för att beräkna klimatpåverkan från en volym bränsle. Klimatpåverkan från bränslen kan användas som underlag för miljöredovisning eller klimatkompensation.

Mata in din, eller hela din organisations, drivmedelsförbrukning i drivmedelskylen. Kalkylen visar vilka koldioxidutsläpp som orsakats och vilken mängd energi som använts. Resultatet visas well-to-wheel, det vill säga med hänsyn tagen även till utsläpp under processen att tillverka drivmedlet.

De drivmedel som finns med i drivmedelskalkylen är: Bensin, diesel, fordonsgas, E85, el, HVO100 – och nu även FAME100.

Drivmedelskalkylen

Senast uppdaterad 2022-02-25