Så fungerar metandiesellastbil

En metandiesellastbil använder två bränslen: diesel och fordonsgas, i en "vanlig" dieselmotor (en så kallad duel-fuel lösning).

Bilen har alltså två tankar, en för diesel och en för fordonsgas (metan).

Fordonsgasen kan bestå av naturgas, biogas eller kombinationer av dessa. I vissa modeller tankas gasformigt bränsle i en trycktank, medan andra modeller använder gas i flytande form, så kallad LNG/LBG (Liquefied Natural Gas/Liquefied Biogas).

Fördelen med en metandiesellastbil är att en dieselmotor används, eftersom den är energieffektivare än bensinmotorer, som finns i vanliga gaslastbilar. När metandieselbilen körs används båda bränslena.

I metandiesellastbilen används en mindre mängd diesel för att antända metangasblandningen. En metandiesellastbil kan upp till 40 procent drivas av gas. Men den kan också köras på enbart diesel vilket avsevärt ökar räckvidden och gör att bilen vid behov kan köras utanför områden med fordonsgasmackar.

För att det ska gå att köra en dieselmotor på fordonsgas har den utrustats med gasinjektorer och en speciellt anpassad katalysator.

Metandiesellastbilar finns för närvarande inte att köpa på den europeiska marknaden då de inte har uppgraderats till Euro VI.

Senast uppdaterad 2017-06-29