Supermiljöbilspremie

Den som köper en så kallad supermiljöbil kan få upp till 40 000 i inköpsbidrag från staten. Syftet är att uppmuntra till köp av framförallt elbilar. Såväl privatbilar, tjänstebilar som förmånsbilar kan få supermiljöbilspremien.

Supermiljöbilspremie omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018. Därefter ersätts det av bonus-malussystemet

En supermiljöbil är en bil som klarar utsläppskraven för Euro 5 och släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer.

För privatpersoner är premien 40 000 kronor för elbil och 20 000 kr för laddhybrid.

För en näringsidkare uppgår premien till ett belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan den köpta supermiljöbilen och närmast jämförbara bil. Dock får premien inte överstiga 40 000 kronor respektive 20 000 kr.

Transportstyrelsen har ansvaret för utbetalningarna.

Se bilar som definieras som supermiljöbil.

Transportstyrelsens information om supermiljöbilspremien

Senast uppdaterad 2018-05-30