Fem års skattebefrielse

Enligt vägtrafikskattelagen behöver den som köper en miljöbil inte betala fordonsskatt de första fem åren. Skattebefrielsen gäller alla privat- och juridiska personer som äger miljöbilar. Skattebefrielsen gäller från det att fordonet registreras och tas i bruk för första gången och följer med bilen vid försäljning.

 Fr.o.m. den 1 juli 2018 upphör den femåriga skattebefrielsen för fordon som tas i trafik första gången 1 juli 2018 eller senare.

För fordon som tagits i trafik före 1 juli 2018 i ett annat land och som uppfyller kraven för den femåriga skattebefrielsen kommer skattebefrielsen gälla. Skattebefrielseperioden räknas fem år från det datum då fordonet togs i trafik i ursprungslandet.

Fordonsskatten för ett fordon ligger oftast mellan 500–5000 kronor per år, och varierar mycket från fordon till fordon. För miljöbilar är fordonsskatten lägre framförallt på grund av lägre koldioxidutsläpp.

Följande faktorer påverkar skattens storlek:

  • fordonskategori
  • skattevikt
  • drivmedel
  • koldioxidutsläpp
  • antal axlar
  • kopplingsanordning
  • hemkommun
  • användningssätt
  • miljöklass

På miljöfordon.se presenteras fordonsskatten för varje miljöbilsmodell, dels när du väljer ekonomifliken för att titta på din träfflista, och dels i den detaljerade informationen om varje bilmodell. När det står t ex 0/360 betyder det att bilen först är skattebefriad i fem år, men att skattebeloppet annars skulle varit 360 kr.

Bilmodeller som får fem års skattebefrielse om de tagits i trafik första gången efter 1 januari 2013.

Transportstyrelsen har detaljerad information om hur fordonsskatten beräknas.

 

Senast uppdaterad 2018-05-30