Annonsplats

Miljöklasser

Miljöklasser för bilar, lastbilar och bussar anger fordonens högsta tillåtna utsläpp av en rad olika luftföroreningar. Miljöklassreglerna reglerar halten av dessa ämnen i avgaserna. Personbilar som säljs nya i Sverige måste sedan 1 janiuar 2012 klara kraven för Euro 5, detsamma gäller för lätta transportfordon. För nya tunga fordon gäller EuroVI fr o m 1 januari 2014.

Förenklat kan man säga att det finns miljöklasser för personbilar, lätta transportfordon och tunga fordon. En och samma miljöklass ställer olika krav beroende på om det handlar om bensin- eller dieselmotorer.

Olika stränga krav i samma miljöklass

I Sverige används sedan mitten av 2000-talet europeiska miljöklasser. Såväl Euro 5 som Euro V tillåter dieselbilar att släppa ut betydligt mer NOx än bensinbilar.

Gränsvärdena för en miljöklass bestäms med flera års framförhållning och fr o m ett visst datum blir det förbjudet att sälja nya bilar som inte uppfyller en viss miljöklass. Det är möjligt för tillverkare att testa och låta godkänna sina fordon i en miljöklass innan den blir tvingande.

Äldre bilar är förstås tillåtna i trafik, och på begagnatmarknaden, trots att de inte alltid uppfyller senaste miljöklass. Utsläppen från fordon i äldre miljöklasser är ibland mycket högre. Därför ställer t ex reglerna för miljözon krav på viss lägsta miljöklass. Miljöbilsdefinitionen från vägtrafikskattelagen specificerar också vilka miljöklasser som är tillåtna för skattebefrielse.

Många företag utgår bl a från miljöklass vid sina egna miljökrav på fordon och transporter.

Läs mer

EUs miljöklasser för personbilar och lätta transportbilar

EUs miljöklasser för tunga fordon

Utsläppsregler för personbilar och lätta transportbilar - delfi handboken

I andra delar av världen används andra miljöklassregler. Arbete pågår för att harmonisera miljöklasserna och testmetoderna.

Senast uppdaterad 14-02-13
Stockholm och Malmö driver miljofordon.se

Stockholm och Malmö driver miljofordon.se med stöd från Energimyndigheten.