Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster och ge dig en personlig upplevelse. När du använder den här webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
 
 
Annonsplats
 

 

 

Regeringens förslag miljöbil 2013

I regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition styrs utsläppsnivån även av fordonets vikt. Lättare bilar får lägre gräns och tyngre bilar högre.

Regeringen utgår från att en bil av genomsnittlig europeisk tjänstevikt får släppa ut högst 95 gram koldioxid per kilometer för att betecknas som miljöbil. Se ruta nedan hur man räknar.

Miljöbilar som går på etanol eller fordonsgas får speciella regler ytterligare en tid. Enligt förslaget får dessa bilar från 2013 släppa ut högst 150 gram koldioxid per kilometer. Detta speglar att koldioxidsläppen från dessa bilar är av förnybart ursprung. Samtidigt slår regeringen fast att de generösare utsläppskraven för alternativbränslebilarna ska bort på sikt, men något datum anges inte.

Den nya definitionen föreslås träda i kraft för alla personbilar registrerade från 1 januari 2013. Nytt är att även minibussar och lätta lastbilar omfattas av reglerna. Eftersom kraven för myndigheters bilinköp skiljer sig från kraven för befrielse från fordonsskatten bör även reglerna för myndigheters bilinköp ses över, anser regeringen.

Från start i januari nästa år beräknas bara tio procent av de nya bilarna klara de nya miljöbilsreglerna. Regeringen räknar med att skärpa kraven i den nya miljöbilsdefinitionen ytterligare fram till år 2020. Det ska ske i två kontrollstationer 2016 och 2019. Regeringen nämner ännu inga konkreta siffror för skärpningarna.

En morot för att köpa miljöbil är att ägaren slipper fordonsskatt i fem år. Den totala subventionen kan bli uppåt 5 000 kronor och dieselbilar gynnas mest. Kostnaden för fordonsskatten under fem år motsvarar bara några procent av inköpssumman på en normal bil.

Förslaget i korthet

Dagens regler för skattebefrielse:

Bilen ska oavsett storlek släppa ut mindre koldioxid än 120 g/CO2 per kilometer.

Mer än hälften av de bilar som kvalar in har dieselmotor och en stor andel av dessa släpper ut 119 g/CO2 per km och ligger därmed mycket nära gränsen.

Regeringens förslag till regler fr o m 2013:

Den nya miljöbilsgränsen blir beroende av bilens vikt.

Räkna så här:

Tag bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan till 95.

Summan anger hur mycket just din bilmodell får släppa ut i blandad körning.

För bilar som drivs med biodrivmedel är formeln istället

150 g/km + 0,0457 x (Tjänstevikt - 1372).

Om tillverkarens siffra ligger under detta så är din bil en miljöbil.

Exempel:

Toyota Prius 2012 i fullt utrustad modellvariant har en tjänstevikt på 1 425 kg.

1425-1372=53 

53x0,0457=2,4 

2,4+95= 97,4.

Bilen får alltså högst släppa ut 97 g CO2/km. Tillverkaren anger 89 g/km i blandad körning.

Priusen klarar därmed de nya kraven.

 

Senast uppdaterad 12-09-28
Prenumerera på
”Aktuellt på miljofordon.se”